Miljøtorget på Nordseter skal utelukkende benyttes til kildesortert daglig husholdningsavfall fra hytter og fastboende som betaler renovasjonsavgift til Lillehammer kommune.

Næringsdrivende eller utenbygdsboende som ikke har hytte på Nordseter og betaler renovasjonsavgift til Lillehammer kommune kan gjøre en egen avtale for levering av avfall på  Lillehammer / Roverudmyra Gjenvinningsstasjon

Miljøtorgene skal heller ikke benyttes til levering av farlig avfall, byggavfall, hageavfall eller møbler og andre store enheter, dette må leveres til en gjenvinningsstasjon. Plassering av avfall utenfor avfallsbrønnene er ikke tillatt.