Nordseter var det første hytteområdet i GLØRs område som fikk tilbud om kildesortering av matavfall i tillegg til papp/papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Miljøtorget har god kapasitet, og er kameraovervåket. 

Skulle det allikevel  forekomme situasjoner som kan medføre forsøplig ber vi om at dette meldes på tlf: 61 27 05 60 eller e-post