Det er etablert et nytt og moderne miljøtorg for kildesortert avfall for hytteeierne på Værskei med beliggenhet på Astridbekken.  På grunn av  utfordringer med grunnforhold og plassens størrelse  på den tidligere containerplassen, ble miljøtorget i samråd med grunneier og fjellstyret plassert noe lenger ned ved Astridbekken. 

På Astridbekken miljøtorg kan hytteeierne nå levere matavfall,  emballasje av glass- og metall, papp, papir og drikkekartong i tillegg til restavfall.