Jon Ivar Brekken

Tittel: Sjåfør Servicebil
Avdeling: Transport
Telefonnummer: 95456632