Driften er knyttet til mottak, behandling og videreforsendelse av husholdnings- og næringsavfall. Drift av mottaksanlegg på Roverudmyra i Lillehammer herunder også gjenvinningsstasjoner. Avdelingen har også ansvaret for produksjon av biogassdrivstoff. 
 

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være;

 • Ansvarlig for operativ ledelse på anlegget
 • Planlegge fleksibilitet og arbeidsfordeling mellom driftspersonell i daglig drift. Herunder også vaktlister, ferielister mm.
 • Ansvarlig for daglig produksjon. Bedriften produserer råvarer for salg på avfallsmarkedet for gjenvinning. Daglig oppfølging og kvalitetssikring av produksjonen.
 • Planlegge, organisere og gjennomføre tiltak knyttet til internkontroll og hms arbeid.
 • Delta i, og lede prosjekter. Herunder koordinering og oppfølging av eksterne tjenesteleverandører innen fag som el, VA, anlegg mv.
 • Bistå i operativ drift ved behov.
 • Sørge for ryddighet og struktur på anlegget.
 • Oppfølging av arbeidstidsregistrering.
 • Opplæring av nyansatte

Stillingen vil ha ansvaret for å organisere arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig og effektiv måte. Det krever evne og vilje til samarbeid med mange aktører fra kolleger i ulike avdelinger i GLØR til kunder og leverandører. Stillingen krever at du arbeider selvstendig og strukturert, med den serviceinnstilling, handlekraft og fleksibilitet som GLØR forventer.

Ønskede kvalifikasjoner;

 • Teknisk fagutdanning eller lignende.
 • Erfaring fra planlegging og arbeidsledelse
 • Du har lederegenskaper og evnen til å motivere medarbeidere.
 • Gode fremstillingsevner i norsk både skriftlig og muntlig.
 • Fortrolig med bruk av digitale arbeidsverktøy
 • Maskinførerbevis.

Personlige egenskaper

 • Gode holdninger og høyt fokus på hms.
 • God på planlegging, organisering og gjennomføring innenfor gitte rammer
 • Løsningsorientert med teknisk innsikt
 • God gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Pliktoppfyllende med et klart eierskap til dine oppgaver og ansvar
 • Jobb i en bransje som er viktig for det grønne skiftet

Organisasjon og overordnet
Nærmeste overordnede er driftssjef. Det tilligger ikke personalansvar til stillingen. 


Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling og mulighet til å påvirke din egen rolle.
 • Aktivt og engasjerende fagmiljø.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Jobb i en bransje som er viktig for det grønne skiftet

  Søknadsfrist 18.august 2019
  Nærmere opplysninger om stillingen gis av driftssjef Tor-Erik Aasen, tlf. 951 92 666. Søknad med CV sendes på e-post til tor.erik.aasen@glor.no. Attester og vitnemål vil vi evt. be om senere.