Husholdningsrenovasjon og innsamling

Det er kildesortering for alle faste husholdninger i GLØR, og den enkelte husstand plikter å kildesortere i henhold til de sorteringsordninger som er etablert.

Renovasjonsordningen er sammensatt av en henteordning hvor GLØR henter avfallet i beholdere hjemme hos deg, eller vi henter avfallet som er levert til fellespunktet dersom din husholdning hører til en ordning med felles renovasjonsløsning. 

Dette henter GLØR:

 • Matavfall
 • Papp/ papir/ drikkekartong 
 • Plastemballasje (plastpiloter) 
 • Restavfall 
 • Hermetikk- og glassemballasje 

   Se tømmeplan i menyen for å finne ut når vi tømmer hos deg. 

Dette avfallet må du selv levere:

 • Elektrisk og elektronisk avfall - til GLØRs gjenvinningsstasjoner eller hos forhandlere
 • Farlig avfall - avfall som kan gjøre forårsake skader på dyr, menneske eller miljø som kjemikalier, løsemidler, maling, lim lakk, produkter med PCB, asbest mm
 • Grovavfall og større mengder ryddeavfall - levers til en bruktbutikk, gjenbruksbutikk eller gjenviningsstasjon
 • Hageavfall
 • Se under menypunktet Gjenvinningsstasjoner for mer informasjon om det du må levere.

 

 

Fant du det du lette etter?