Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. GLØR tar IKKE imot uemballert asbest. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. 

Levering av asbest
Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen. Bygningsplast kjøpes i byvarehandel. Skal leveres på pall. 

Vanlige materialer med asbest:

  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer og vinduskitt
  • Gulvbelegg


Hva blir det til
Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.