Tekst om gjenvinningsstasjonen. Transparente sekker m.m.