Årsaken til at det ikke sorteres plastemballasje i fjellområder enda er at vi ikke har et system for inntransport av dette pr i dag. Privathusholdninger i våre områder sorteresr plastemballasje i egne sekker som plasseres ut på tømmedag for papp- og papir  - der sekkene sjekkes av renovatør før de kastes på papirlasset. Når vi senere tømmer papirbilen på sorteringsanlegget vårt, går renovatørene gjennom lasset for hånd og drar ut igjen disse sekkene.

 Hvis hyttefolk skulle gjort dette ville disse sekkene ha blitt stående utenfor brønnene kanskje i ukesvis, og dermed risikert å blåse utover, bli dratt utover av dyr – og føre til forsøpling og forurensning som er det verste som kan skje. Å sortere plastemballasje i egen brønn har ingen hensikt så lenge vi ikke har en egen inntransport av plast – da risikerer vi i tillegg å ødelegge kvaliteten på papirlasset og at både papir og plast får en så dårlig kvalitet at det i realiteten må behandles som restavfall.

 Plastemballasjen som havner i restavfallet sendes til energiutnytting – det blir lys og varme. Plast gjør ingen skade i restavfallet, den havner ikke på avveie eller i havet. Den eneste gangen plast er problematisk er når den havner utenfor en avfallsløsning – dette MÅ ikke skje.

 Vi kan ikke sammenligne renovasjonsløsningene her i området med hvordan det foregår i Osloområdet – som både har et automatisk sorteringsanlegg for avfall, større befolkningstetthet og et stort antall flere hoder å fordele kostnader på.  Så kommer helt sikkert både teknologi, økonomi og mengder til å gjøre at dette vil endre seg i våre områder også med tiden.  Vår første prioritet blir nå å få hytteeiere til å sortere ut matavfall som vi benytter til produksjon av biogass - som videre benyttes som drivstoff på fåre renovasjonsbiler.