Denne kjøpes i de fleste dagligvarebutikker. Prisen inkluderer henting av sekken og behandling av avfallet.