Denne kjøpes i de fleste dagligvarebutikker. Prisen inkluderer henting av sekken og behandling av avfallet. 

Sekken knytes igjen og settes ut på tømmedag for restavfall.