Ansvar

GLØR IKS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på nettstedet glor.no. Kontaktinformasjon for GLØR finner du på http://glor.no/kontakt/

Databehandleravtaler mellom GLØR og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Formål

Formålet med innhenting av personopplysninger er å kunne oppfylle GLØR sine oppgaver ved pålagt renovasjon, avfallsinnsamling og håndtering.

Rettslig grunnlag:

Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven) § 30: kommunal innsamling av avfall og § 31: håndtering av spesialavfall.

Personopplysningsloven kapittel 2 § 8 a, b og d, og personvernsforordningen Artikkel 6 § 1 a, b, c og e

Hvilke personopplysninger behandles:

Informasjon om eier av eiendom: navn, fødselsnummer og adresser. Epostadresser og telefonnummer ved kundekontakt.

Hvordan sikres opplysningene:

Databehandleravtale med leverandør regulerer tilgang og sikring av data. Brukerstyrt tilgang til IKT systemer. Fødselsnummer ligger skjult for ansatte.

Dine rettigheter

Rett til innsyn:

Dersom GLØR har innhentet personopplysninger om deg har du rett til å vite:

 • Hva formålet er
 • Hvilke opplysninger som er lagret om deg
 • Om vi utlever opplysningene som er lagret om deg, og hvem som da eventuelt er mottaker
 • Hvor lenge vi lagrer opplysningene og hva avgjør hvor lenge de lagres (rutine for sletting)
 • I hvilken grad du har rett til retting, sletting, avgrensing eller å protestere mot behandlingen av personopplysninger
 • Du har rett til å vite om vi tar automatiserte individuelle avgjørelser, og hvilken logikk som eventuelt ligger bak.
 • Du har også rett til å be om en kopi av alle opplysninger vi har lagret om deg

Rett til å trekke samtykke:

 • Dersom vi behandler opplysninger om deg på grunnlag av ditt samtykke så har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

Rett til retting:

 • Dersom du oppdager at vi behandler opplysninger om deg som du mener er uriktige kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.
 • GLØR skal utføre retting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned.

Rett til sletting:

Du kan ha rett til å få personopplysninger slettet dersom:

 • Du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine
 • Dersom GLØR behandler personopplysningene fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket
 • Dersom det ikke lenger er nødvending å beholde opplysningene dine
 • Dersom opplysningene har blitt hentet inn ulovlig
 • Dersom GLØR har sletteplikt etter loven

 

Rett til begrensing:

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene begrenes. Du kan be om dette dersom:

 • Du mener opplysningene om deg er feilaktige
 • Du har brukt din rett til å protestere og GLØR holder på å avgjøre om protesten skal tas til følge

Du kan også bruke retten til begrensing får å hindre at personopplysningene slettes i disse tilfellene:

 • Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes
 • Virksomheten skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres

 

Rett til å protestere

Hvis personopplysningene behandles uten ditt samtykke kan du ha rett til å protestere mot behandlingen.

En protest medfører at virksomheten ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Virksomheten skal svare på protesten din uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Unntak: Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

 • Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med GLØR
 • GLØR er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine.

 

Rett til å klage på vår behandling av personopplysninger

 

 • Dersom du mener at GLØR ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Personvern for nettside www.glor.no

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.glor.no. GLØR bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret. Formålet er blant annet å videreutvikle glor.no og selskapets øvrige tjenester for å gi best mulig veiledning og brukervennlighet.

Ved å godta bruk av informasjonskapsler samtykkes det til at GLØR kan sammenstille informasjon om bruk av virksomhetens tjenester med data fra andre kilder for ovennevnte formål.

Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere.

I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren.

Informasjonskapsler på glor.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen ctcdk. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

 

Vårt nettsted bruker følgende verktøy (som også setter informasjonskapsler):

mer om informasjon om personvern for Googles Analytics og Google Maps)


Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap. Google Analytics setter også informasjonskapsler i din nettleser.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du benytte et nettlesertillegg til å blokkere sporingen: Google Analytics' bortvalgsalternativer. ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ )”

Brukervennlighet og tilgjengelighet

glor.no er utviklet i overensstemmelse med anerkjente og åpne standarder. Det sikrer at nettstedet presenteres på riktig måte i alle nettlesere som følger standardene.

GLØR jobber aktivt med å lage mest mulig tilgjengelige og brukervennlige sider. Nettstedet er blant annet utviklet i tråd med krav og råd om universell utforming som Direktoratet for forvaltning og IKT har utformet. Vi følger også WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) krav innen universell utforming, på minimum nivå AA.