Renovasjonstjenester i hytter og fritidsboliger

GLØR-kommunene er populære hyttekommuner, og de aller fleste hytteeiere betaler renovasjonsavgift til den kommunen de tilhører.

Det finnes to ulike nivaåer på hytte / fritidsabonnement: 

Kategori I:
Hytter, setrer, buer eller fritidsboliger uten innlagt vann og avløp.

Kategori II:
Hytter, setrer eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp.

Kommunen bestemmer hvilken kategori den enkelte eiendom defineres under.

Flere hytteområder er i ferd med å få full kildesortering inkludert matavfall.

Returpunkter for hytterenovasjon er strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt, ofte i tilknytning til nedfartsveiene. Her kan hytteeiere levere sitt daglige avfall fra hytteoppholdet. NB: Store gjenstander, byggeavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på en av gjenvinningsstasjonene. 

 

Fant du det du lette etter?