Gebyrregulativet

Følgende gebyrer er vedtatt av kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer for 2020

Renovasjonsgebyr 2020
Renovasjonsordning: Kildesortering av restavfall, papp/papir, matavfall og hermetikk/glassemballasje (obligatorisk ordning i dunk eller fellesløsning) samt kildesortering av plastemballasje i sekk (frivillig ved fellesløsning)Pris pr år inkl. mva.
For de med egne beholdere
Restavfall liten 140 l (inkl. 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og  140 l mat)
2405,-
Restavfall middels 240 l (inkl. 140 papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og 140 l mat)3310,-
Restavfall stor 360 l(inkl 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje  og 140 l mat)5480,-
For de som deler løsninger med naboene
Restavfall sambruk 360 l (inkl 140 l papir, 140 liter glassemballasje og 140 l mat)2840,-
Negravd/ containere fellesløsning liten *2405,-
Negravd/ containere fellesløsning middels*3310,-
Negravd/ containere fellesløsning stor ***5480,-
Renovasjonsløsninger for hytte / fritidsboliger
Fritid kategori 1940,-
Fritid kategori 22570,-
Ekstratjenester / Annet
Henting inntil 10 meter540,-
Henting 10 - 30 meter. Foruts at bil kan kjøre inntil. Må godkjennes av GLØR890,-
Større beholder for papp og papir, + 100 liter til 240 liter295,-
Større beholder for papp og papir + 220 liter til 360 liter495,-
Større beholder for matavfall + 100 liter til 240 liter 295,-
Større beholder for hermetikk/ glassemballasje, + 100l liter til 240 liter295,-
Ekstrasekk 100 liter restavfall95,-
Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere505,-
Ekstratømming pr stk nedgravd/ container780,-
Levering restavfall gjenvinningsstasjoner pr. tonn (minstepris kr. 32,-)3200,-
Etableringsgebyr *** beholdere/ fellesløsning (1) - Les mer om dette ved å klikke på linken under2320,-

Etableringsgebyr *** se forklaring til prislisten

(1) Borettslag/ sameier etc med fellesløsninger som ønsker oppgraderte løsninger må betale merkostnaden dette medfører.

- Ved opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser faktureres 795 kr /t  ekskl. mva med tillegg for antall kg avfall i hht gjeldende prisliste.Husholdninger / fritidsboliger som betaler renovasjonsavgift til GLØR leverer en begrenset mengde sortert avfall gratis på gjenvinningsstasjonene. Avfallet må da kjøres inn med personbil og evt. tilhenger. Dersom en privatperson leier container eller et firma til å levere avfall for seg, er det å betrakte som næringsavfall i følge forurensningsloven.

- Restavfall veies og betales fra første kilo, minstepris kr. 25,6 ekskl mva

- Ved levering av treverk  er det maksimal mengde på 1 000 kg/pr. abonnement i året for levering kostnadsfritt på gjenvinningsstasjoner i selvkostbudsjettet. Deretter kr. 0,82 pr kilo ekskl. mva

- Det er i avfallsforskriften også en begrensning for levering av farlig avfall på 1 000 kg/abonnement pr. år kostnadsfritt i selvkostbudsjettet. Ved levering av farlig avfall over 1 000 kg/pr. abonnement pr. år er prisen kr. 1,67 pr. kg. ekskl. mva

bildekk på felg kr. 64,- / stk. ekskl mva

Priser på jord. 

Fant du det du lette etter?