Gebyrregulativet

Følgende gebyrer er vedtatt av kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer for 2019

Renovasjonsgebyr 2019
Renovasjonsordning: Kildesortering av restavfall, papp/papir, matavfall og hermetikk/glassemballasje (tvungen ordning i dunk eller fellesløsning). Kildesortering av plast (frivillig ordning i sekk)Pris pr år inkl. mva.
For de med egne beholdere
Restavfall liten 140 l (inkl. 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og  140 l mat)
2350,-
Restavfall middels 240 l (inkl. 140 papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og 140 l mat)3155,-
Restavfall stor 360 l(inkl 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje  og 140 l mat)5120,-
For de som deler løsninger med naboene
Restavfall sambruk 360 l (inkl 140 l papir og 140 l mat)2710,-
Negravd/ containere fellesløsning liten *2350,-
Negravd/ containere fellesløsning middels*3155,-
Negravd/ containere fellesløsning stor ***5120,-
Renovasjonsløsninger for hytte / fritidsboliger
Fritid kategori 1910,-
Fritid kategori 22440,-
Ekstratjenester / Annet
Henting inntil 10 meter525,-
Henting 10 - 30 meter. Foruts at bil kan kjøre inntil880,-
Større beholder for papp og papir, + 100 liter til 240 liter280,-
Større beholder for papp og papir + 220 liter til 360 liter495,-
Større beholder for matavfall + 100 liter til 240 liter 285,-
Større beholder for hermetikk/ glassemballasje, + 100l liter til 240 liter285,-
Ekstrasekk 100 liter restavfall90,-
Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere485,-
Ekstratømming pr stk nedgravd/ container745,-
Levering restavfall gjenvinningsstasjoner pr. tonn3150,-
Etableringsgebyr *** beholdere/ fellesløsning (1) - Les mer om dette ved å klikke på linken under2220,-

Etableringsgebyr *** se forklaring til prislisten

(1) Borettslag/ sameier etc med fellesløsninger som ønsker oppgraderte løsninger må betale merkostnaden dette medfører.

- Ved opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser faktureres 750 kr /t  ekskl. mva med tillegg for antall kg avfall i hht gjeldende prisliste.Husholdninger / fritidsboliger som betaler renovasjonsavgift til GLØR leverer en begrenset mengde sortert avfall gratis på gjenvinningsstasjonene. Avfallet må da kjøres inn med personbil og evt. tilhenger. Dersom en privatperson leier container eller et firma til å levere avfall for seg, er det å betrakte som næringsavfall i følge forurensningsloven.

- Ved levering av treverk  er det maksimal mengde på 1 000 kg/pr. abonnement i året for levering kostnadsfritt på gjenvinningsstasjoner i selvkostbudsjettet. Deretter kr. 1,24 pr. kilo.

- Det er i avfallsforskriften også en begrensning for levering av farlig avfall på 1 000 kg/abonnement pr. år kostnadsfritt i selvkostbudsjettet.

Restavfall (kr. 3,15 pr kg
bildekk på felg kr. 80,- / stk.

Priser på jord. 

Fant du det du lette etter?