Fra 2019 ble det vedtatt at også fritidsboliger skal betale etableringsgebyr.  Dette er et gebyr som vedtas av Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer årlig, og som følge av «Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer Kommune».

Kravet er gyldig, selv om det evt. kommer sent.