Renovasjonsgebyr 2021
Renovasjonsordning: Kildesortering av restavfall, papp/papir, matavfall og hermetikk/glassemballasje (obligatorisk ordning i dunk eller fellesløsning) samt kildesortering av plastemballasje i sekk (frivillig ved fellesløsning)Pris pr år inkl. mva.
For de med egne beholdere
Restavfall liten 140 l (inkl. 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og  140 l mat)
2405,-
Restavfall middels 240 l (inkl. 140 papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje og 140 l mat)3405,-
Restavfall stor 360 l(inkl 140 l papir, 140 liter hermetikk- og glassemballasje  og 140 l mat)5750,-
 ekstra rest  utover stort abonnement + 140 liter1680,-
 ekstra rest utover stort abonnement + 240 liter 2880,-
 ekstra rest utover stort abonnement + 360 liter 4320,-
For de som deler løsninger med naboene
Restavfall sambruk 360 l (inkl 140 l papir, 140 liter glassemballasje og 140 l mat)2920,-
Negravd/ containere fellesløsning liten *2405,-
Negravd/ containere fellesløsning middels*3405,-
Negravd/ containere fellesløsning stor ***5750,-
Renovasjonsløsninger for hytte / fritidsboliger
Fritid kategori 1970,-
Fritid kategori 22660,-
Ekstratjenester / Annet
Henting inntil 10 meter555,-
Henting 10 - 30 meter. Foruts at bil kan kjøre inntil. Må godkjennes av GLØR915,-
Større beholder for papp og papir, + 100 liter til 240 liter300,-
Større beholder for papp og papir + 220 liter til 360 liter500,-
Større beholder for matavfall + 100 liter til 240 liter 300,-
Større beholder for hermetikk/ glassemballasje, + 100l liter til 240 liter300,-
Ekstrasekk 100 liter restavfall100,-
Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere520,-
Ekstratømming pr stk nedgravd/ container805,-
Levering restavfall gjenvinningsstasjoner pr. tonn (minstepris kr. 32,-)3250,-
Etableringsgebyr *** beholdere/ fellesløsning (1) - Les mer om dette ved å klikke på linken under2360,-

Etableringsgebyr *** se forklaring til prislisten

(1) Borettslag/ sameier etc med fellesløsninger som ønsker oppgraderte løsninger må betale merkostnaden dette medfører.

- Ved opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser faktureres 795 kr /t  ekskl. mva med tillegg for antall kg avfall i hht gjeldende prisliste.
 


Husholdninger / fritidsboliger som betaler renovasjonsavgift til GLØR leverer en begrenset mengde sortert avfall gratis på gjenvinningsstasjonene. Avfallet må da kjøres inn med personbil og evt. tilhenger. Dersom en privatperson leier container eller et firma til å levere avfall for seg, er det å betrakte som næringsavfall i følge forurensningsloven. Prisene er inkludert mva. 

Restavfall veies og betales fra første kilo kr. 3,20 pr. kilo 

Ved levering av treverk  er det maksimal mengde på 1 000 kg/pr. abonnement i året for levering kostnadsfritt på gjenvinningsstasjoner i selvkostbudsjettet. Deretter kr. 1,03 pr.  kilo

Det er i avfallsforskriften også en begrensning for levering av farlig avfall på 1 000 kg/abonnement pr. år kostnadsfritt i selvkostbudsjettet. Ved levering av farlig avfall over 1 000 kg/pr. abonnement pr. år er prisen kr. 2,09 pr. kg. 

Personbildekk på felg kr. 80,- pr. stk
Større dekk på felg kr. 375,- pr. stk

Priser på jord.