Gjenvinningsstasjoner

 • brann

  Batterier i avfallet er brannfarlig!

  Brann er en av årsakene til at du ikke må kaste batterier, pussefiller, engangsgriller og varm aske i avfallbeholderen! Denne gangen skjede branntilløpet på Roverudmyra - neste gang kan det være i avfallsbeholderen din hjemme!

 • 500

  meter kjørt på 2 kg matavfall

 • 2800

  kunder betjenes daglig

 • 250 000

  innbyggere leverer til Mjøsanlegget

 • 1

  kg gjenvunnet plast sparer 2 kg olje

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet