Gå til hovedinnholdet

Felles avfallsløsninger med naboer

Mange har ikke egne beholdere - men deler avfallsløsning med naboene sine. Som oftest i form av delvis nedgravde avfallsbrønner, men i noen tilfeller også større hjulbeholdere på et samlepunkt, eller en kombinasjon av stålcontainere og hjulbeholdere.
Det man må merke seg, er at den plassen som er "din" i denne sammenhengen er nøyaktig den samme som om man hadde hatt egne avfallsbeholdere.

Som oftest har abonnentene middels renovasjonsabonnement, og hver husstand sin plass i restavfallsbeholderen er 240 liter pr. måned. Det tilsvarer en liten bærepose med avfall ( 8 liter) pr. dag.

Renovasjonsordningen omfatter altså kun daglig husholdningsavfall - og ikke avfall som oppstår i forbindelse med rydding, oppussing eller innkjøp av store enheter.


Borettslag og sameier - hva er kravene for å få et nedgravd anlegg
Ved nybygg av boenheter i tettbygde områder eller eksisterende sameier / borettslag / veglag som ønsker overgang til felles renovasjon er det ofte et ønske om nedgravde avfallsløsninger. Et slikt anlegg er dimensjonert for minimum 20 husstander. Abonnentene må selv stille arealer til disposisjon og dette arealet må i forkant godkjennes av GLØR slik at vi sikrer god og sikker adkomst og tilgjengelighet for lastebil med kran.

Det betales et etableringsgebyr til GLØR pr husstand som inkluderer GLØRs standard løsninger. Andre løsninger kan med godkjenning fra GLØR velges mot dekning av de merkostnader dette medfører. Alt av grunnarbeider og gravekostnader inkludert henting av utstyret fra lager på Roverudmyra må i sin helhet dekkes av abonnentene / utbygger.

GLØR kan etter søknad akseptere et nedgravd anlegg ned mot 12 abonnenter. Det må i så tilfelle allikevel betales etableringsgebyr for minimum 20 abonnenter.

Krav til standplass
Bilder / regler etc
Søknad
Kontakt


Fant du det du lette etter?
Følg GLØR
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible