Gå til hovedinnholdet

Vårt ansvar

  • Informere om sorteringsløsningen
  • tømme beholderne etter gjeldende tømmeplan
  • Varsle abonnentene dersom det oppstår endringer i sorteringsregler eller tømmeplaner


Abonnentens ansvar

  • Plassere beholder med håndtakene ut mot renovatøren senest kl. 06.00 på tømmedag
  • sørge for at det er ryddet snø rundt og på avfallsbeholderne på tømmedag, dette gjelder også avfallsbrønner og andre felles renovasjonsløsninger
  • Strø dersom det er glatt og evt løsne beholderne fra underlaget dersom de har frosset fast
  • Kildesortere avfallet etter gjeldende sorteringsregler
  • Sørge for å ha god nok kapasitet i avfallsbeholderne slik at det ikke er risiko for forsøpling
  • Sørge for tilstrekkelig renhold av avfallsbeholderne
  • Påse at avfallsbeholderne står i tilstrekkelig avstand fra brennbar yttervegg og takutstikk. Sjekk kravene i din forsikringsavtale.
Takk for at du rydder snøFant du det du lette etter?
Følg GLØR
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible