Om GLØR iks

GLØR eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune.


Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble fra 1.1.2000 omgjort til et iks (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkommunale selskaper. Arbeidsdelingen er at våre eiere, kommunene, har forvaltningsansvaret og GLØR skal stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden, gjennom rådgivning, service, transport, behandling og salg av utsorterte fraksjoner. GLØRs hovedkontor er på Roverudmyra, Lillehammer

GLØR's visjon
En gang til - for miljøet . 

GLØR's forretningside 
GLØR bidrar til en bærekraftig utvikling. GLØR er husholdningenes, kommunenes og regionens samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål

 

GLØR er en miljøpådriver og bidrar med kompetanse og løsninger for å:

•Redusere avfall
•Gjenbruke produkter
•Gjenvinne råvarer
•Utnytte ressurser best mulig

Kjerneverdier

•Ansvarlig- og til å stole på
•Handlekraftig og nytenkende
•Omtenksom og imøtekommende

Fant du det du lette etter?